Op de website bestaat de groep Secretarissen waar alle verenigingsecretarissen als privépersoon in zitten. De secretaris van de COVS is eigenaar van die groep en kan leden toevoegen of verwijderen.


Het doel van de groep is primair om vanuit het VCN berichten te sturen aan de verenigingen. Door gebruik te maken van deze groep kan bepaalde informatie afgeschermd worden, zoals het adresboek. Ook dit bericht is alleen zichtbaar als je ingelogd bent; de overige bezoekers hoeven dit bericht niet te zien.


Als je als verenigingsecretaris een bericht op covs.nl zet, zal het in bijna alle gevallen zo zijn dat het bericht gepubliceerd wordt vanuit de eigen vereniging (groep). Het is dan niet nodig om de groep Secretarissen aan te geven. Alleen wanneer het zinvol is om alle secretarissen op de hoogte te brengen, dan kan deze groep gebruikt worden.


Alle leden krijgen automatisch bericht al in deze groep iets gepubliceerd wordt. Mocht je dat niet willen, dan staat in elk bericht hoe je je kunt afmelden. Dat kun je ook doen als je inlogt op covs.nl. Besef dat wanneer je je afmeldt, je belangrijke informatie kunt missen.

Daarnaast is het van belang dat de informatie wie secretaris is actueel is en blijft. Op die manier sturen we geen berichten aan personen die er niets aan hebben.